Agrowizz – Ons Doelwit

Om boere te help om die bes aangepaste kultivar uit kontant gewasse – mielies, koring, bone, ens. – te selekteer, of om by lewende hawe – beeste, skape, ens. – experimente statisties op te stel, data in te lees, evalueer en statistiese terug voering te gee deur gebruik te maak van ‘n volledig ontwerpte statistieke sagteware. Vir alles wat u wil vergelyk en statistiese resultate benodig kan u ons kontak vir profesionele advies en leiding. Om navorsers van enige instansie – groot of klein – op eenmalige of kontrak basis te help met die statistiese opstel, data inlees, evalueer en statistiese terug voer te gee van experimente of proewe deur gebruik te maak van ‘n volledig ontwerpte statistieke sagteware.

Wat Ons Bied Vir Boere

Gewasse


Die sal gewoonlik in statisties ontwerpte strook proewe geplant word met ‘n herhalende kultvar van u keuse waarteen die ander kultivars getoets word. Die proewe kan oor verskeie lande gedoen word om die beste kultivar vir die lande te kry, of dit kan oor jare gedoen word om te verseker dat die regte kultivar vir die omgewing aangeplant word. Waar moontlik, of nodig, kan ander proef uitlegte ook gebruik word om u behoeftes te pas.

Lewende Hawe


Die vee sal in ewe groot groepe opgedeel word en elke groep sal dan die behandeling ontvang wat u beplan en die resultate sal dan verwerk word sodat u die beste besluit ten opsigte van behandelings kan neem.

Wat Ons Bied Vir Navorsers

Gewasse


Indien u nuwe lyne en kultivars teel kan ons dit van die 1ste kruising tot vrystelling daarvan in die sagteware hanteer sodat u ‘n aan eenlopende rekord het van die lyn se ontwikkeling. Enige proef uitleg kan hanteer word volgens u behoefte. Analises van resultate kan oor proewe, lokaliteite en jare of enige kombinasie daarvan gedoen word.

Lewende Hawe


Kontak ons gerus met u behoeftes sodat ons vir u die beste oplossing vir u navorsing kan bespreek.

Chemikalië


Plant voeding, diere voeding, entstowwe vir plant en diere, ens. kan hanteer word om u te help om die regte keuse te maak.  

Meer Informasie

Alerlei


Indien u navorsing doen op enige iets wat syfers as resultaat het of omgesit kan word na syfer waardes, kan u ons kontak vir hulp in u navorsing!!

Resultate


Die navorsing en resultate van die navorsing sal ten alle tye vertroulik bly!! Die uitslag van die resultate kan direk aan u gestuur word om self vertolk te word of ons kan dit namens u vertolk en ‘n verslag daaroor op stel en aan u stuur.

Sagteware


Die sagteware wat gebruik word, word deur ‘n internasionaal erkende maatskappy geskryf en word suksesvol in die navorsings bedryf gebruik. Alle proef uitlegte word volgens statisties erkende metodes uitgelê en ge-analiseer.

Kontak Ons

E-pos exley@agrowizz.co.za

Landlyn 058 303 9508 – 24 uur – (word beantwoord as ‘Wulf Alarms’)

Sel no 083 273 9203 – 07:00 tot 22:00 – geen ‘private numbers’ word beantwoord

Leave a Reply